Przejdź do treści strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin organizacyjny

ZARZĄDZENIE Nr OPS.0132.3.2013
KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W BIAŁEJ

z dnia 21 marca 2013r


w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej


Działając w oparciu o § 12 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej w nowym brzmieniu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenie Nr 3/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej z dnia 27 maja 2009r w sprawie  regulaminu organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej.

§ 3

Ogłoszenie postanowień Regulaminu Organizacyjnego nastąpi na naradzie pracowniczej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki:

 1. PDFRegulamin organizacyjny.pdf
 2. PDFStruktura organizacyjna.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  21-03-2013
  przez: Lilia Krawczyk
 • opublikowano:
  02-04-2013 14:42
  przez: Sławomir Szmulik
 • zmodyfikowano:
  02-04-2013 15:02
  przez: Sławomir Szmulik
 • podmiot udostępniający:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej
  odwiedzin: 2181
Dane adresowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej
48-210 Biała
ul. Prudnicka 29
NIP: 755-12-77-942

Dane kontaktowe:

fax: 77 4387140
e-mail: ops@biala.gmina.pl
strona www: ops.biala.gmina.pl