Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

„Bliżej rodziny i dziecka – III edycja” pierwsze spotkanie grupy samopomocowej

loga ue.jpeg

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Osi VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach RPO WO 2014-2020. W ramach projektu w dniu 22.09.2020r. odbyło się pierwsze spotkanie grupy samopomocowej w którym uczestniczyli mieszkańcy naszej gminy. Podczas spotkania poruszana była tematyka związana z profilaktyką przeciwdziałania przemocy oraz inne tematy związane z trudnościami opiekuńczo- wychowawczymi. Kolejne spotkanie grupy samopomocowej w miesiącu grudniu b.r.


samopomoc.jpeg

opolskie.jpeg

 • Bliżej rodziny i dziecka - 14-3.jpeg

  „Bliżej rodziny i dziecka – III edycja” spotkanie w dniu 7 lipca 2022

  Dnia 7 lipca 2022r. odbyło się kolejne spotkanie grupy samopomocowej, a dnia 8 lipca 2022r. odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia w ramach projektu „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 • Bliżej rodziny i dziecka - 13-5.jpeg

  „Bliżej rodziny i dziecka – III edycja” spotkanie w dniu 29 czerwca 2022

  Dnia 29 czerwca 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie grupy samopomocowej w ramach projektu „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 • Spotkanie grupy wsparcia w dniu 29 marca 2022 (1).jpeg

  „Bliżej rodziny i dziecka – III edycja” spotkanie w dniu 29 marca 2022

  Dnia 29 marca 2022r. odbyło się kolejne spotkanie grupy samopomocowej w ramach projektu „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 • Spotkanie grupy wsparcia w dniu 23 marca 2022 (1).jpeg

  „Bliżej rodziny i dziecka – III edycja” spotkanie w dniu 23 marca 2022

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej realizuje projekt pt. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Osi VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach RPO WO 2014-2020.

 • 1647608997073.jpeg

  „Bliżej rodziny i dziecka – III edycja” spotkanie w dniu 18 marca 2022

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej przy współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku oraz Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Białej w dniu 18.03.2022r. zrealizował spotkania z trenerem na temat profilaktyki przeciwuzależnieniowej z udziałem młodzieży w ramach projektu „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”...

 • Bliżej rodziny i dziecka - 8-1.jpeg

  „Bliżej rodziny i dziecka – III edycja” spotkanie w dniu 18 listopada 2021

  Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt pt. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Osi VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach RPO WO 2014-2020.

 • Spotkanie (5).jpeg

  „Bliżej rodziny i dziecka – III edycja” spotkanie w dniu 19 listopada 2021

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej przy współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku w dniu 19 listopada 2021 r zrealizował spotkanie z trenerem na temat profilaktyki przeciwuzależnieniowej z udziałem młodzieży.

 • Bliżej rodziny i dziecka - 7-2.jpeg

  „Bliżej rodziny i dziecka – III edycja” spotkanie w dniu 29 listopada 2021

  Dnia 29 listopada 2021r. odbyło się kolejne spotkanie grupy samopomocowej w ramach projektu „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 • Psychodrama (01).jpeg

  „Bliżej rodziny i dziecka – III edycja” spotkanie w dniu 30 września 2021

  Dnia 30 września 2021r. odbyły się warsztaty z „Psychodramy” dla dzieci z grup samopomocowej i wsparcia w ramach projektu Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna. W warsztatach uczestniczyło 15 dzieci w 3 grupach po 5 dzieci.

 • Bliżej rodziny i dziecka - 5-3.jpeg

  „Bliżej rodziny i dziecka – III edycja” spotkanie w dniu 14 września 2021

  Dnia 14 września 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie grupy samopomocowej w ramach projektu „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.