Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaświadczenia o dochodach do Programu „Czyste powietrze”

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć na których program się skupia min, na wymianie pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacje budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Czyste powietrze”, musi posiadać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Wzór żądania o wydanie zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia o wysokości przeciętnego dochodu niezbędny do dofinansowania z w/w funduszu został określony w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz.U. z 2020 poz. 1713).

Zaświadczenia o dochodach do Programu „ Czyste powietrze” wydawane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej po uprzednim złożeniu wniosku/żądania o wydanie zaświadczenia, które stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu.

PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodu.pdf (344,29KB)

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich, uprzejmie prosimy o to, by sprawy, które nie wymagają osobistej wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej, w miarę możliwości załatwiać za pośrednictwem środków telekomunikacyjnych:

  • telefon: 77 4387140,
  • fax: 77 4380801,
  • e-mail: ,
  • elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP lub za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Prudnicka 29 48-210 Biała

Więcej informacji można uzyskać na stronie:

https://www.wfosigw.opole.pl/

https://portal.wfosigw.opole.pl/wymagana-dokumentacja


PDFCzyste Powietrze - ulotka.pdf (1,93MB)