Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

loga_opieka.jpeg

Gmina Biała przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Celem Programu jest możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy osobom sprawującym taką opiekę w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej.

Realizacja Programu: osoby zakwalifikowane do Programu z terenu Gminy Biała będą korzystać ze wsparcia w formie pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Przyznana usługa będzie nieodpłatna.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Program ma zapewniać: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację, poprawienie kondycji zdrowotnej, która w związku z codzienną, długotrwałą opieką z czasem ulega pogorszeniu.

Program wyklucza jednoczesne świadczenie innych formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł w godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej.

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usługi w formie opieki wytchnieniowej proszone są o wypełnienie niezbędnych dokumentów, które stanowią załącznik do Programu.

Ponadto do Karty zgłoszenia należy dołączyć:

  1. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważnego;
  2. klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych;
  3. „Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIN”, którą uzupełnia lekarz rodzinny, lekarz rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuta lub pielęgniarka.

Karty należy złożyć w następujący sposób:

  • dostarczyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej, ul. Prudnicka 29, 48-210 Biała;
  • wysłać poczta tradycyjną na adres : Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej, ul. Prudnicka 29, 48-210 Biała;
  • wysłać pocztą elektroniczną na adres: ops@biala.gmina.pl

Pozostałe informacje: Jednostką realizującą Program jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej. Całkowity koszt Programu wynosi 39168 zł, w tym wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego na dofinansowanie usług opiekuńczych wynosi 39.168 zł. Usługi realizowane będą do dnia 31.12.2021r. Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc. W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej tel. 77/ 438 71 40 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/uw-opolski/opieka-wytchnieniowa---edycja-2021

Pliki do pobrania:

DOCXInformacje o przetwarzaniu danych osobowych.docx
DOCXKarta oceny stanu osoby niepelnosprawnej.docx
DOCXKarta zgłoszenia do programu.docx