Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Świadczenia pieniężne dla osób które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie Obywatelom Ukrainy

Mieszkańcy (oraz inne podmioty) z naszej gminy , którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przybyłym do Gminy Biała po 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z rodziną z powodu działań wojennychprzybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , mogą ubiegać się oświadczenie pieniężne z tego tytułu.

Wysokość świadczenia wynosi 40 zł dziennie na osobę

Świadczenie jest przyznawane nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu – czyli pieniądze będą przekazywane wstecz, od dnia kiedy rodzina przyjęła po swój dach uchodźców do dnia zakończenia pobytu tych osób.

Wniosek o świadczenie należy złożyć w Ośrodku Pomocy w Białej ul. Prudnicka 29, Telefon kontaktowy: 77 4387140

Osoby posiadające profil zaufany mogą złożyć wniosek w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy Mój Gov (ePUAP). Wniosek taki musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym.

Wniosek będzie rozpatrywany w terminie jednego miesiąca od dnia jego złożenia .

Ośrodek może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji mogą dokonywać upoważnieni pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej


PDFWzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.pdf (724,31KB)

PDFWniosek o świadczenie pieniężne - aktywny.pdf (261,76KB)

PDFKarta osoby przyjętej do zakwaterowania - aktywny.pdf (188,28KB)

PDFKlauzula informacyjna RODO.pdf (54,39KB)