Przejdź do treści strony WCAG

Apel dotyczący okresu zimowego

APEL


do mieszkańców Gminy Biała o zwrócenie szczególnej uwagi na los osób samotnych, starszych, bezdomnych i wszystkich potrzebujących pomocy w okresie zimowym.
Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka.
Każdą informację przekażmy służbom społecznym o osobach starszych, samotnych, bezdomnych, o tych których nie znamy, a wydaje nam się, że potrzebują pomocy.

Istotne jest zwrócenie uwagi na osoby przebywające na klatkach schodowych, w okolicach dworców, ogródków działkowych, węzłów ciepłowniczych. Apelujemy do wszystkich, zarówno mieszkańców jak i różnych służb. Odpowiednio wczesna reakcja na potrzeby drugiego człowieka pozwoli odpowiednim służbom na czas przyjść z pomocą.

Zgłoszenia dokonywać bezpośrednio:

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej, ul. Prudnicka 29 – telefon 77 438 71 40
  • Komisariat Policji w Białej – telefon ( komórkowy ) 112  (stacjonarny) 997
  • Sołtysi poszczególnych miejscowości