Przejdź do treści strony WCAG

Aktualności

 • „Inkubator szczęścia” - spotkanie integracyjne z uczestnikami z dnia 17.06.2020 r

  Gmina Biała/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej w ramach umowy Partnerskiej z Fundacją "Rodzinna Stacja" realizuje projekt pn. "Inkubator szczęścia", który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

 • Ogłoszenie o naborze mieszkańców do mieszkania wspieranego

  Oferty kandydatów do zamieszkania w mieszkaniu wspomaganym można składać w terminie od 18.06.2020 r. do 26.06.2020 r.

 • Ustawa antyprzemocowa

  W czwartek, 30 kwietnia 2020 sejm uchwalił przygotowaną przed ministerstwo sprawiedliwości ustawę antyprzemocową. Sprawcy przemocy domowej będą natychmiast izolowani przez policję bądź żandarmerię wojskową. Winny stosowania przemocy dostanie też zakaz zbliżania się do ofiar. Te sankcje natychmiast wyegzekwuje policja, a sądy w błyskawicznym trybie zajmą się sprawą.

 • Bezpłatna aplikacja mobilna „Twój parasol”

  Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej informuje o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (https://twojparasol.com/).

 • Inkubator Szczęścia

  Gmina Biała, w imieniu której realizatorem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej realizuje projekt „Inkubator Szczęścia” w partnerstwie z Fundacją „Rodzinna Stacja” (Partner Wiodący)

 • Apel „Pomoc dla Pogorzelców”

  Tragedia dotknęła 5 osobową rodzinę z Olbrachcic, w pożarze utracili oni prawie cały swój dobytek.


  Ogłaszamy zbiórkę przedmiotów użytkowych.


  Prosimy o wcześniejszy kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białej pod nr. 77 4387 - 140

 • KOMUNIKAT - SENIOR+

  W związku z zaleceniem Wojewody Opolskiego z dnia 24 marca 2020 r., w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 przedłuża się zawieszenie działalności Klubu Senior + w Białej do 24 maja 2020 r.

 • UWAGA KOMUNIKAT

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej w związku z bieżącą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju przyjmuje petentów tylko w sprawach wyjątkowo ważnych do odwołania.