Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dodatek elektryczny

Wniosek o dodatek elektryczny przysługuje gospodarstwom domowym stosującym ogrzewanie elektryczne lub pompę ciepła. Przysługuje jeden dodatek elektryczny na jeden adres zamieszkania. Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku o dodatek elektryczny jest posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokość dodatku elektrycznego

Ustalono dwa progi dopłat do ogrzewania elektrycznego. Możemy we wniosku o dodatek elektryczny ubiegać się o następujące kwoty:

  • 1000 zł - dla osób wykorzystujących do ogrzewania pompy ciepła, ogrzewanie elektryczny, bojlery elektryczne przy zużyciu rocznym prądu do 5000 kWh.

  • 1500 zł - przysługuje gospodarstwom domowym, których zużycie prądu w 2021 roku przekroczyło 5000 kWh.

W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, FOTOWOLTAIKA dodatek elektryczny nie przysługuje.

Dodatek elektryczny nie przysługuje również gospodarstwom domowym, które złożyły wniosek o dodatek węglowy lub dodatek do innego źródła ogrzewania, jak pellet drzewny, gaz płynny, drewno opałowe czy olej opałowy.

Wniosek o dodatek elektryczny można składać od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane i pozostaną bez rozpatrzenia. Wypłata świadczenia nastąpi w terminie do 31 marca 2023 roku.


PDFWniosek - dodatek elektryczny.pdf (395,21KB)

DOCXWniosek - dodatek elektryczny.docx (42,08KB)

PDFPrzetwarzanie danych dodatku osłonowego.pdf (589,99KB)