Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podprogram 2021 Plus

POPŻ_logotypy.png

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus

Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej we współpracy z Bankiem Żywności w Opolu po raz kolejny przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Podprogramu 2021 Plus. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Celem Podprogramu 2021 Plus jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, uzyskujące dochód nie przekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.

  • 1 707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1 320,00 zł dla osoby w rodzinie

Skierowania wydawane będą przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej w terminie od stycznia 2023 roku.

Skierowanie jest ważne tylko na czas trwania Podprogramu 2021 Plus.

Skierowania z lat poprzednich nie przechodzą na nowy okres realizacji Programu.

Okres realizacji dostaw artykułów spożywczych w ramach Podprogramu 2021 Plus rozpoczyna się od lutego 2023 do lipca 2023 roku.

Artykuły spożywcze przekazywane będą w formie paczek żywnościowych.

Osoby zakwalifikowane do Programu mogą zostać wytypowane do uczestnictwa w zajęciach w ramach bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in.: przygotowywania posiłków, dietetyki i zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności.

Informacji o Programie udzielają także pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej pod numerem telefonu: 774387140.


DOCXOPŻ2021-ogólny.docx (35,19KB)
DOCXPOPŻ-kryteriaskargi.docx (48,36KB)
DOCXZasady postepowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2021Plus.docx (32,00KB)
 


POPŻ_infografika ogólna do druku.png