Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

"POMOC ŻYWNOŚCIOWA" 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) na terenie gminy Biała

Zgodnie z wytycznymi, wsparcie przeznaczone jest dla osób i rodzin najuboższych oraz najbardziej potrzebujących.
Pomoc w ramach programu kierowana  jest do osób i rodzin najuboższych, znajdujących się w trudnej sytuacji  życiowej, spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w tym: osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych, osób i rodzin dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, których dochód nie przekracza 150% odpowiedniego kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 813,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej,  684,00 zł dla osoby w rodzinie.
Pomoc będzie wydawana w wyznaczonych punktach w formie paczek żywnościowych zawierających zestaw 5 artykułów żywnościowych, tj.:
- makaron - 3 opakowania,
- mielonka wieprzowa – 2 opakowania,
-cukier biały -2 opakowania,
- olej rzepakowy – 1 opakowanie,
- mleko UHT – 2 opakowania.
Program realizowany jest w okresie do 31 stycznia 2015r.
Do realizacji programu zostały wybrane 4 organizacje Caritas Polska, PCK, Federacja Polskich Banków Żywności oraz PKPS.
Na terenie gminy Biała dystrybucją pomocy żywnościowej zajmować się będą Parafialne Zespoły „Caritas”, działające przy parafiach.