Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

„Bliżej rodziny i dziecka – III edycja” spotkania grupy samopomocowej i wsparcia z dnia 31 sierpnia 2023 roku

W ramach projektu „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Osi VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach RPO WO 2014-2020. w dniu 31.08.2023 roku. odbyło się kolejne spotkanie grupy samopomocowej w którym uczestniczyli mieszkańcy naszej gminy. Podczas spotkania poruszane były tematy związane z trudnościami opiekuńczo- wychowawczym oraz problemów związanych z przemocą.

„Bliżej rodziny i dziecka – III edycja” spotkania grupy samopomocowej i wsparcia z dnia 31 sierpnia 2023 roku 01.jpeg

„Bliżej rodziny i dziecka – III edycja” spotkania grupy samopomocowej i wsparcia z dnia 31 sierpnia 2023 roku 02.jpeg

„Bliżej rodziny i dziecka – III edycja” spotkania grupy samopomocowej i wsparcia z dnia 31 sierpnia 2023 roku 03.jpeg