Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podprogram 2023

POPŻ_logotypy.png


Zapisy na żywność w ramach Programu Funduszy Europejskich na Pomoc Żywnościowa 2021-2027 "Podprogram 2023"


Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej we współpracy z Bankiem Żywności w Opolu przystąpił do realizacji Programu Funduszy Europejskich Pomocy Żywnościowej 2021-2027 w ramach Podprogramu 2023.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 8 ustawy o pomocy społecznej ( Dz. U z 2023 r. poz. 901 ze zm.)

Dochód uprawniający nie może przekroczyć 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.

 • 1 823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej
 • 1 410,00 zł dla osoby w rodzinie.

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa to:

 • osoby z niepełnosprawnościami,

 • osoby bezdomne,

 • obywatele państw trzecich

 • osoby obcego pochodzenia i należące do mniejszości (w tym społeczności marginalizowanych, jak Romowie);

 • pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w ust. 11.


Skierowania wydawane będą przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej w terminie od stycznia 2023 roku.

Skierowanie będzie ważne tylko na czas trwania Podprogramu 2023

Skierowania z lat poprzednich nie przechodzą na nowy okres realizacji Programu.

Okres realizacji dostaw artykułów spożywczych w ramach Podprogramu 2023 rozpoczyna się od lutego 2023 do lipca 2023 roku.

Artykuły spożywcze przekazywane będą w formie paczek żywnościowych.

Informuje się że osoby zakwalifikowane do Programu mogą zostać wytypowane do uczestnictwa w zajęciach w ramach bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in.: przygotowywania posiłków, dietetyki i zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności.

Informacji o Programie udzielają także pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej pod numerem telefonu: 774387140

Zestaw na Podprogram 2023 dla jednego odbiorcy końcowego obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 34 kg w tym:

 1. Artykuły warzywne i owocowe
 2. Artykuły skrobiowe
 3. Artykuły mleczne
 4. Artykuły mięsne
 5. Cukier
 6. Tłuszcze
 7. Dania gotowe.

Do pobrania:

JPEGFEPŻ -1.jpeg (186,86KB)
JPEGFEPŻ 2023 -1.jpeg (138,29KB)
JPEGFEPŻ 2023 -3.jpeg (183,75KB)
PDFFundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.pdf (571,37KB)
PDFJak pomagamy.pdf (415,44KB)
PDFPodręcznik beneficjenta.pdf (1,29MB)
PDFWytyczne PP2023.pdf (758,34KB)
DOCXZałącznik nr 5 - Wzór skierowania.docx (321,31KB)
DOCXZałącznik nr 6 - Oświadczenie osoby bezdomnej.docx (308,58KB)
DOCXZałącznik nr 7 - Kwalifikowanie osób na listach.docx (320,29KB)