Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

                                                                                                         Biała, 12 października 2015r.

 

Burmistrz Białej
zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych
dotyczących projektu dokumentu Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

 

 1. Przedmiot konsultacji

 

Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.

Dokumenty będące przedmiotem konsultacji dostępne są pod linkiem:

http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne-strategii-rozwoju-spolecznego

 

 1. Harmonogram konsultacji

 

Konsultacje odbędą się w terminie 22.10.2015 – 20.11.2015, zgodnie z następującym harmonogramem:

Termin

Rodzaj spotkania

Grupa odbiorców

22.10.2015

godz. 9:45-11:15

Spotkanie konsultacyjne

Liderzy opinii, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych

22.10.2015

godz. 15:45-17:15

Spotkanie konsultacyjne

Mieszkańcy

22.10.2015 – 20.11.2015

Konsultacje on-line za pomocą platformy www.cyfrowademokracja.pl

Mieszkańcy, liderzy opinii, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych

 

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w formie sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji społecznych i opublikowane w terminie do 14 dni od daty zakończenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.biala.gmina.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białej www.biala.gmina.pl.

 

 1. Adresaci konsultacji

 

 1. Opinie, uwagi oraz propozycje w zakresie „Strategii Rozwoju Społecznego OF PN2020” mogą składać wszyscy interesariusze, a w szczególności: mieszkańcy, lokalni liderzy opinii, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

 2. Warunkiem udziału w konsultacjach jest:

  1. udział w spotkaniu i/lub wypełnienie i złożenie formularza uwag,

  2. udział w konsultacjach społecznych on-line, za pomocą platformy www.cyfrowademokracja.pl

 

 1. Formy konsultacji

 

 1. Ustna (poprzez udział w w/w spotkaniach konsultacyjnych i wniesienie uwag do prezentowanego dokumentu)

 2. Pisemna papierowa (poprzez wypełnienie przy okazji spotkań i złożenie wskazanego formularza uwag)

 3. On-line za pomocą platformy www.cyfrowademokracja.pl

 

 1. Miejsce konsultacji

 

 1. Spotkania konsultacyjne: Urząd Miejski w Białej, ul. Rynek 10, (sala widowiskowo-konferencyjna, I piętro)

 2. Konsultacje on-line: www.cyfrowademokracja.pl

 

 1. Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji

 

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest konsorcjum firm ResPublic & Instytut Badawczy IPC & EU-CONSULT, kontakt: info@eu-consult.pl, tel. 58 30744 06