Przejdź do treści strony WCAG

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
661954694990527454894430222400000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
347129533087305631483410408446014476665042654530
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
289623663648306524362468274131444632298130533876
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
206719422021203519752050169318471989233719272005
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
216717852025164416161473144614031254181017122067
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
165889098196078580798213101297119716471668
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
60293015968771019981130812271599154712321100
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8134172188293579364385507603678605
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000000140
 1. Dane kontaktowe
  Wyświetleń: 43383
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 6734
 3. Pomoc Społeczna
  Wyświetleń: 6593
 4. Zespół interdyscyplinarny
  Wyświetleń: 6207
 5. Świadczenia Rodzinne
  Wyświetleń: 4774
 6. Statut
  Wyświetleń: 4769
 7. Dokumenty wymagane przez ROPS do wniosków o świadczenie wychowawcze (500+)
  Wyświetleń: 4670
 8. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 4274
 9. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3967
 10. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3859
 11. Aktualności
  Wyświetleń: 3744
 12. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3695
 13. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3496
 14. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3423
 15. Świadczenie wychowawcze "500+"
  Wyświetleń: 3313
 16. Stypendia i zasiłki szkolne w ramach pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biała w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 3114
 17. Instytucje udzielające pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie
  Wyświetleń: 3111
 18. Pomoc żywnościowa dla osób i rodzin z terenu miasta i gminy Biała
  Wyświetleń: 3091
 19. Spis placówek udzielających schronienia i pomocy ofiarom przemocy domowej w woj. opolskim
  Wyświetleń: 3005
 20. Świadczenia Wychowawcze 500+
  Wyświetleń: 2906
 21. Ważne strony
  Wyświetleń: 2812
 22. Nabór pracowników
  Wyświetleń: 2799
 23. Osobisty plan bezpieczeństwa dla osób doznających przemocy
  Wyświetleń: 2616
 24. ŚWIADCZENIE "DOBRY START"
  Wyświetleń: 2547
 25. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 2378
 26. Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
  Wyświetleń: 2228
 27. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych - instytucje udzielające pomocy i wsparcia
  Wyświetleń: 2195
 28. Stypendia i zasiłki szkolne w ramach pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biała w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 2146
 29. "POMOC ŻYWNOŚCIOWA" 2014-2020
  Wyświetleń: 2099
 30. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 1975
 31. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1971
 32. Asystent rodziny
  Wyświetleń: 1926
 33. Konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 1889
 34. Apel dotyczący okresu zimowego
  Wyświetleń: 1843
 35. Stypendia i zasiłki szkolne w ramach pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biała w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 1832
 36. Informacja dotycząca terminu wypłat zasiłków stałych
  Wyświetleń: 1819
 37. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1807
 38. Bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna
  Wyświetleń: 1574
 39. Stypendia i zasiłki szkolne w ramach pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biała w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 1485
 40. Asystent rodziny
  Wyświetleń: 1483
 41. Realizowane projekty
  Wyświetleń: 1366
 42. Starszy referent ds. świadczeń wychowawczych
  Wyświetleń: 1365
 43. Do pobrania
  Wyświetleń: 1259
 44. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
  Wyświetleń: 1162
 45. APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY BIAŁA
  Wyświetleń: 1103
 46. Stypendia i zasiłki szkolne
  Wyświetleń: 1096
 47. 500 plus - termin składania wniosków
  Wyświetleń: 1062
 48. 500 plus - termin składania wniosków
  Wyświetleń: 1024
 49. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 965
 50. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 956
 51. Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne".
  Wyświetleń: 946
 52. Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 897
 53. Pomoc dla osób i rodzin doznających przemocy w rodzinie świadczona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudnik
  Wyświetleń: 876
 54. Procedura „Niebieskiej Karty”
  Wyświetleń: 876
 55. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 790
 56. Uwaga na oszustów. Zachowaj ostrożność, nie stań się ofiarą przestępców!!!!
  Wyświetleń: 789
 57. Inspektor ds. kadr
  Wyświetleń: 781
 58. WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH A ZAGROŻENIA ZJAWISKIEM PRZEMOCY W RODZINIE
  Wyświetleń: 762
 59. Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 748
 60. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 704
 61. Efekty pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego - Podprogram 2018
  Wyświetleń: 703
 62. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (AOON)
  Wyświetleń: 702
 63. Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych
  Wyświetleń: 683
 64. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 679
 65. Klub Senior +
  Wyświetleń: 665
 66. Stypendia i zasiłki szkolne w ramach pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biała w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 661
 67. WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH A ZAGROŻENIA ZJAWISKIEM PRZEMOCY W RODZINIE
  Wyświetleń: 638
 68. Asystent rodziny
  Wyświetleń: 616
 69. Usługi opiekuńcze
  Wyświetleń: 602
 70. Przebudowa i remont dwóch lokali mieszkalnych na terenie miasta Biała
  Wyświetleń: 597
 71. Sprawozdania finansowe za rok 2018
  Wyświetleń: 590
 72. Informacja dotycząca dystrybucji Podprogramu 2019
  Wyświetleń: 523
 73. Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 518
 74. Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych
  Wyświetleń: 515
 75. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 483
 76. Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej
  Wyświetleń: 443
 77. Stypendia i zasiłki szkolne w ramach pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biała w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 407
 78. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
  Wyświetleń: 383
 79. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska w ramach realizacji zadania publicznego
  Wyświetleń: 369
 80. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 348
 81. Podprogram 2019
  Wyświetleń: 321
 82. UWAGA KOMUNIKAT
  Wyświetleń: 320
 83. Apel Burmistrza Białej z dnia 17 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 214
 84. KOMUNIKAT - SENIOR+
  Wyświetleń: 203
 85. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 195
 86. Nabór uczestników Klubu Senior +
  Wyświetleń: 176
 87. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (AOON) na rok 2020
  Wyświetleń: 161
 88. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rok 2020
  Wyświetleń: 149
 89. Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych na rok 2020
  Wyświetleń: 143
 90. Inkubator Szczęścia
  Wyświetleń: 137
 91. Asystent rodziny
  Wyświetleń: 59
 92. Plan awaryjny - jak szukać pomocy, gdy doświadczamy przemocy domowej w trakcie epidemii
  Wyświetleń: 58
 93. Ogłoszenie o naborze mieszkańców do mieszkania wspieranego
  Wyświetleń: 45
 94. Sprawozdania finansowe za rok 2019
  Wyświetleń: 40
 95. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 19
 96. Świadczenie Dobry start 300+
  Wyświetleń: 9
 97. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
  Wyświetleń: 8
 98. Specjalny zasiłek opiekuńczy
  Wyświetleń: 6
 99. Świadczenie wychowawcze 500+
  Wyświetleń: 6
 100. Fundusz alimentacyjny
  Wyświetleń: 5
 101. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
  Wyświetleń: 5
 102. Świadczenie pielęgnacyjne
  Wyświetleń: 5
 103. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
  Wyświetleń: 4
 104. Świadczenie rodzicielskie
  Wyświetleń: 3
 105. Zasiłek pielęgnacyjny
  Wyświetleń: 3