Przejdź do treści strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Świadczenia Wychowawcze 500+

500+.jpeg

Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można składać w formie papierowej od 1 sierpnia 2019 r., zaś online już miesiąc wcześniej, tj. od 1 lipca 2019 r.

Korzystanie ze świadczenia wychowawczego w zbliżającym się okresie zasiłkowym rozpoczynającym się 1 lipca 2019r. - jeśli obecnie nie jest korzystane- wymaga złożenia nowego wniosku.

W związku ze zmianą ustawy dotyczącej świadczenie wychowawcze tzw. 500+ do 1 lipca 2019r. świadczenie przysługuje dziecku do 18 roku życia w wysokości 500zł miesięcznie bez względu na dochód.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, albo

 • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo

 • opiekunowi prawnemu dziecka, albo

 • dyrektorowi domu pomocy społecznej

Jeśli dziecko urodzi się po 1 lipca 2019r. – termin na złożenie wniosku wynosi 3 miesiące od dnia urodzenia dziecka. Świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem. Dzieci urodzone do 30 czerwca 2019r. podlegają dotychczasowym zasadom.

Wnioski w wersji papierowej są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej na parterze (pokój nr 6 i 8) lub do pobrania na stronie internetowej

http://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019

Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej ul. Prudnicka 29 osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie za pośrednictwem:

 • Platformy Informacyjno - Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie Empatia (wymagane konto EPUAP wraz z bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym), czyli za pośrednictwem tzw. emp@atii;

 • Platformy Usług Elektronicznych – PUE ZUS – udostępnionej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

 • Banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

  Miesiąc złożenia wniosku

  Termin na rozpatrzenie wniosku

  500 +

  Fundusz alimentacyjny

  Zasiłek rodzinny

  Do 31sierpnia 2019r.

  Do 31 października 2019r.

  Do 31 października 2019r.

  Do 30 listopada 2019r.

  Wrzesień 2019r.

  Do 30 listopada 2019r.

  Do 30 listopada 2019r.

  Do 31 grudnia 2019r.

  Październik 2019r.

  Do 31 grudnia 2019r.

  Do 31 grudnia 2019r.

  Do 31 grudnia 2019r.

  Listopad 2019r.

  Do 31 stycznia 2020r.

  Do 31 stycznia 2020r.

  Do 29 lutego 2020r.

  Grudzień 2019r.

  Do 29 lutego 2020r.

  Do 29 lutego 2020r.

  Do 29 lutego 2020r.

  Styczeń 2020r.

  Do 29 lutego 2020r.

  Do 29 lutego 2020r.

  30 dni

Pamiętaj!

Jeśli wniosek o świadczenie wychowawcze zostanie złożony do 30 września 2019r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od dnia 1 lipca 2019r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie, na który jest ustalane, nie jest przyznane.

Zachęca się rodziców ubiegających się o świadczenie wychowawcze o składanie wniosków drogą elektroniczną.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 roku świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca 2019 roku jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają świadczenia wychowawczego), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września.)

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wydłuża do 31 maja 2021 roku pierwszy okres na jaki zostanie przyznane świadczenie wychowawcze na nowych zasadach.

Oznacza to, że rodzice nie będą składać ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020 roku.

W przypadku, gdy jeden z rodziców dziecka jest zatrudniony poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, otrzymuje z zagranicy zasiłek dla bezrobotnych, emeryturę, rentę, ubiega się o emeryturę lub rentę za granicą, prowadzi działalność gospodarczą oraz jest zameldowany za granicą organem właściwym do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych jest Opolski Urząd Wojewódzki ul. Piastowska 14

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 77 438 71 40 lub 77 438 08 08 lub bezpośrednio w Dziale Świadczeń Rodzinnych tut. Ośrodka oraz w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim pod numerem 14 tel. 605 100 541
 

Metryczka
 • wytworzono:
  01-08-2017
  przez: Bogusława Mazur
 • opublikowano:
  01-08-2017 14:56
  przez: Urszula Mucha
 • zmodyfikowano:
  27-06-2019 07:45
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej
  odwiedzin: 2392
Dane adresowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej
48-210 Biała
ul. Prudnicka 29
NIP: 755-12-77-942

Dane kontaktowe:

fax: 77 4387140
e-mail: ops@biala.gmina.pl
strona www: ops.biala.gmina.pl