Przejdź do treści strony WCAG

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Biała na lata 2019 -2029 prosimy o wypełnienie krótkich ankiet. 
Zapraszamy do wskazania najważniejszych problemów i potrzeb społecznych Mieszkańców Gminy Biała poprzez wypełnienie ankiet.  
Wskazania mieszkańców  zostaną wzięte pod uwagę  w pracach nad zapisami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Biała na lata 2019-2029.
Ankiety skierowane są do mieszkańców Gminy Biała i mają na celu właściwe zdiagnozowanie problemów społecznych występujących na jej obszarze. Wyniki ankiety posłużą do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019 - 2029. Wypełnione ankiety można będzie składać mailem na adres: ops@biala.gmina.pl lub osobiście w wersji papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej (I piętro, pokój nr 5) w godzinach pracy od 7.30 do 15.30 do dnia 31.08.2018 r.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety.


PDFAnkieta - Problemy w opinii mieszkańców.pdf
PDFAnkieta - Równość szans.pdf