Przejdź do treści strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych

Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych.

ops01.jpeg

  Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach Projektu pn. „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszychrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym wraz z grupą Ekspertów wypracowało Model deinstytucjonalizacji usług w formie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera, Parkinsona oraz osób starszych (Pilotaż).

Łączna wartość dofinansowania projektu wynosi: 10 171 999,20 zł, natomiast kwota dofinansowania projektu dla Województwa Łódzkiego/Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi wynosi: 1 618 718,20 zł

Termin realizacji Projektu: od 03.04.2018 r. do 31.03.2022 r.

Model w roku 2019 wdrożony zostanie w 2 gminach z województwa łódzkiego (gmina Witonia oraz Aleksandrów Łódzki) przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych oraz w 3 gminach z województwa opolskiego (gmina Biała, Brzeg oraz Paczków). Celem pilotażowego wdrożenia Modelu będzie przede wszystkim rozpoznanie podstawowych barier występujących w opracowaniu oraz zebranie know-how niezbędnego do stworzenia dokumentu prawnego, jak również Standardu, stosowanego przez wszystkie podmioty uruchamiające mieszkania wspomagane dla osób chorych neurologicznie, w tym z chorobą Alzheimera, Parkinsona oraz osób starszych.

Bezpośrednim realizatorem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej.
 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-08-2019
  przez: Sebastian Siorak
 • opublikowano:
  07-08-2019 15:08
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  07-08-2019 15:11
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej
  odwiedzin: 431
Dane adresowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej
48-210 Biała
ul. Prudnicka 29
NIP: 755-12-77-942

Dane kontaktowe:

fax: 77 4387140
e-mail: ops@biala.gmina.pl
strona www: ops.biala.gmina.pl