Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych

Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych.

ops01.jpeg

  Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach Projektu pn. „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszychrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym wraz z grupą Ekspertów wypracowało Model deinstytucjonalizacji usług w formie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera, Parkinsona oraz osób starszych (Pilotaż).

Łączna wartość dofinansowania projektu wynosi: 10 171 999,20 zł, natomiast kwota dofinansowania projektu dla Województwa Łódzkiego/Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi wynosi: 1 618 718,20 zł

Termin realizacji Projektu: od 03.04.2018 r. do 31.03.2022 r.

Model w roku 2019 wdrożony zostanie w 2 gminach z województwa łódzkiego (gmina Witonia oraz Aleksandrów Łódzki) przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych oraz w 3 gminach z województwa opolskiego (gmina Biała, Brzeg oraz Paczków). Celem pilotażowego wdrożenia Modelu będzie przede wszystkim rozpoznanie podstawowych barier występujących w opracowaniu oraz zebranie know-how niezbędnego do stworzenia dokumentu prawnego, jak również Standardu, stosowanego przez wszystkie podmioty uruchamiające mieszkania wspomagane dla osób chorych neurologicznie, w tym z chorobą Alzheimera, Parkinsona oraz osób starszych.

Bezpośrednim realizatorem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej.
 

  • Nabór mieszkańców do mieszkania wspomaganego

    Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM ul. 1 – go Maja 2, 49-300 Brzeg, jako Instytucja Prowadząca Mieszkanie Wspomagane ogłasza nabór mieszkańców do zamieszkania w mieszkaniu wspomaganym na terenie miejscowości Biała.

    Oferty kandydatów do zamieszkania w mieszkaniu wspomaganym można składać w terminie od 16.11.2020 r. do 23.11.2020